Badevasskvalitet på Årneset

Klikk for stort bileteÅrneset ved Rotevatnet Bente Engeseth

Badesesongen er i gong og Volda kommune har fått målt badevasskvaliteten på Årneset ved Rotevatnet.
Prøvene viser god kvalitet i høve folkehelseinstituttet sin veiledar

Normer for vannkvalitet
Det norske regelverket for vannkvalitet i friluftsbad ble utformet som normer av Helsedirektoratet i samarbeid med vårt institutt i 1994. Den gangen var de strengere enn EUs regelverk, men EU vedtok et nytt badevannsdirektiv i 2006.

NORMENE FOR MIKROBIELL KVALITET
Parameter                                                  God      Mindre god    Ikke akseptabel    Hyppighet
Termotolerante koliforme bakt/100 ml     <100         100-1000       <1000               ukentlig*
Fekale streptokokker                               <100         100-1000       <1000                ukentlig*