Badevasskvalitet på Årneset

Klikk for stort bileteÅrneset ved Rotevatnet Bente Engeseth

Badesesongen er i gong og Volda kommune har fått målt badevasskvaliteten på Årneset ved Rotevatnet.
Prøvene viser god kvalitet i høve folkehelseinstituttet sin veiledar

Normer for vasskvalitet

Det norske regelverket for vannkvalitet i friluftsbad vart utforma som normer av Helsedirektoratet i samarbeid med vårt institutt i 1994. Den gongen var dei strengare enn EUs regelverk, men EU vedtok eit nytt badevassdirektiv i 2006.

NORMENE FOR MIKROBIELL KVALITET
Parameter                                                  God      Mindre god    Ikkje akseptabel    Hyppighet
Termotolerante koliforme bakt/100 ml     <100         100-1000       <1000                  ukentlig*
Fekale streptokokker                               <100         100-1000       <1000                  ukentlig*