Eigedomsskatt i Volda kommune - offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteVolda Kommunestyret vedtok 13.12.2018 å vidareføre eigedomsskatt for all eigedom i heile kommunen.

På bakgrunn av dette og med heimel i eigedomsskattelova § 15, er det lagt ut eigedomsskattelister til offentlig ettersyn på kommunen si heimeside.

Du finn listene her: Eigedomsskattelister

Har du spørsmål om eigedomsskatt? Kanskje du finn svar på spørsmåla dine her!

Kontakt

Jørgen Vestgarden
avdelingsleiar
E-post
Mobil 904 70 915
Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40