Er du student og skal bu for deg sjølv?

Då må du ta ansvar for din eigen branntryggleik.

Klikk for stort bilete

Det viktigaste for branntryggleiken er at bustaden har fungerande røykvarslar, pass derfor på å sjekke at den fungerar før du flyttar inn.
Det skal være minst ein røykvarslar per bustad som er montert i nærleiken av stove og kjøkken, men vi anbefalar at du også har ein røykvarslar på kvart soverom.

I tillegg må du gjere deg kjent med kvar sløkkemiddelet er plassert og korleis det verkar.

Huseigar er ansvarleg for at bustaden har både sløkkemiddel og røykvarslar.

Gjer deg kjent med korleis du kan kome deg ut av bustaden i tilfelle brann.

Kontakt

Knut Øystein Ekroll
branningeniør
E-post
Mobil 997 73 370