Fagdag i geriatri med tema kreft hos eldre

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser på røntgenbilde saman med ein lege. - Klikk for stort bilete

Fredag 27. januar blir det fagdag i geriatri på Høgskulen i Volda.

Det er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Sjustjerna helse og omsorg og Høgskulen i Volda.

Tema denne gongen er kreft hos eldre.

Tid og stad

Høgskulen i Volda, Berte Kanutte (BK) Store aud.

Program

09.00  Velkomen! Målsetting med fagdagen v/Kurskommiteen, Stian Endresen
09.15  Seneffektspoliklinikk for kreftpasienter. v/ Onkogeriatri, Vardesenter, Jo Åsmund Lund, førsteammanuensis NTNU Ålesund og kreftlege HMR 
10.15  Kva seier brukarane og korleis jobbar Kreftforeningen? v/ Merete Bjåstad, spesialsykepleier i kreftforeningen
10.45  Pause     
11.00  Tilbodet ved Volda sjukehus. v/ Sigbjørn Lid, anestesilege paliativt team Volda sjukehus. Janne Håskjold, seksjonsleiar kreftpoliklinikk Volda sjukehus
11.45  Lunsj     
12.45  Tilbodet ved Volda sjukehus forts. v/ Odd Frode Aasen, lungelege Volda sjukehus.
13.30  Pause
13.45  Tilbodet i kommunane. Pakkeforløp - Heilt heim. Sjustjernekommunane ved kreftkoordinator, HBO, sjukeheimslege
14.45  Korleis jobbe saman med pasient og pårørande slik at fleire kan ha god livskvalitet etter kreftbehandling, v/ Trine Hauge, kreftsjukepleiar, Muritunet
15.15  Avslutning, v/ Kurskommite

Pris

350,- inkl. lunsj.

Påmelding

Tilsette frå kommunane melder seg på via Deltager.no.
Tilsette i Helse Møre og Romsdal melder seg på via Læringsportalen.
Tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda melder seg på ved å sende e-post til Bjørn Gunnar Tafjord

Frist for påmelding er onsdag 25. januar klokka 12.00