Faktura for 1. termin eigedomsskatt er sendt ut

Faktura for 1. termin eigedomsskatt er sendt ut

Faktura for kommunale gebyr og eigedomsskatt for 1. termin, januar-mars 2024 er sendt ut.   

For dei som ikkje har månadleg fakturering inneheld denne fakturaen også avrekning av vassmålar for 2023.

Du som har takstgrunnlag frå Skatteetaten,  formuesgrunnlag/bustadverdi,  vil som tidlegare år få ei lita auke ut frå statistikken frå SSB.

Kommunestyret vedtok ei kontorjustering» for 2024 av eigedomsskatten, på 10 % for eigedomar som er taksert av kommunen. Det betyr at du som har ein kommunal takst vil oppleve ei auke i eigedomsskatten på 10 % frå i fjor.  

Fakturaen forfell til betaling 31.03.2024. 

Dersom du ønsker månadleg fakturering, finn du skjema her på heimesida.  Ein må ha eFaktura-avtale eller avtalegiroavtale i banken for å kunne nytte dette tilbodet.

Søknadsskjema om fritak frå eigedomsskatt

På denne sida kan du lese meir om kommunal eigedomsskatt. 

Eigedomsskattelister 2024
Tittel Publisert Type
Skatteliste 2024 - næring

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skatteliste 2024 - næring.pdf
Skatteliste 2024 - fritak

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skatteliste 2024 - fritak.pdf
Skatteliste 2024 - landbruk,fritid,bustad

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skatteliste 2024 - landbruk,fritid,bustad.pdf
Skatteliste 2024 - bustadverdi

28.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skatteliste 2024 - bustadverdi.pdf