Faktura kommunale eigedomsavgifter 2. halvår 2019

Klikk for stort bileteFaktura for kommunale eigedomsavgifter – vatn, kloakk og feiing er no sendt ut. 

Faktura gjeld for 2. halvår 2019 med betalingsfrist 31.10.2019.

På grunn av kommunesamanslåinga og avslutning av noverande Volda kommune sitt rekneskap, er faktura sendt ut tidlegare enn vanleg.