Felles eldrerådsmøte mellom Hornindal, Volda og Ørsta 05.11.18

Klikk for stort bileteFelles eldrerådsmøte vart halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Agenda for felles eldrerådsmøte mellom Hornindal, Ørsta og Volda 5.11.18

Kl. 12.00  - Møtet blir satt
 

Sak 1: Korleis bu heime lengst mogleg.
 

Kommunane har eit ynskje om at eldre skal bu heime lengst mogleg. Kvar kan

ein finne informasjon om hjelp, stønad, søknadsprosessar og korleis ein bør gå

fram for å kunne bu lengst mogleg i eigen heim.
 

Sak 2: Aktivitetstilbod til eldre i instutisjon og heimebuande.
 

Kl. 12.30 - Leiar i Møre og Romsdal Fylkeseldreråd, Jon Skarvøy, orienterar

om «Melding til Stortinget 15 (2017-2018), Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre».

Ope for diskusjon og spørsmål


Sak 3: Akuttkirurgitilbodet ved Volda sjukehus.


Det var diverre ingen som kunne møte frå sjukehuset, men det blir opplyst om

at det er ein pågåande prosess vedrørande akuttkirurgisk vakt i helgane.


Ope for diskusjon