Folkemøte på Dalsfjord skule

Torsdag 10. januar 2019 kl. 18.00 var det nytt folkemøte for å orientere innbyggjarar om arbeidet med å byggje nye Volda kommune.

Klikk for stort bilete 

Dette folkemøtet var lagt til Dalsfjord skule, i auditoriet.

Møte i Fellesnemnda

Torsdag 10. januar var det også vere møte i Fellesnemnda for nye Volda på Ulvestad skule på Lauvstad. 

Til dette møtet var nytt ordførarkjede, justering av helseforetaksgrense og regulering av bispedømegrense mellom Møre og Bjørgvin ført opp som vedtakssaker.

I tillegg var det sett opp fem orienteringssaker.

Heile sakslista til møtet finn du her: Møteinnkalling