Ho blir nytt personvernombod

Klikk for stort bileteSonja Håvik vert nytt personvernombod i Volda kommune. Joakim Rødven

Sonja Håvik vert nytt personvernombod i Volda kommune.

Fram til 01.01.2020 vert Sonja Håvik personvernombod i Volda kommune. Denne delen av arbeidet hennar omfattar ei 10 prosent stilling.

Sonja vil også halde fram med sine faste oppgåver retta mot arkiv og politisk sekretariat, som ho har hatt sidan ho starta i kommunen i 2011.

Dersom du har spørsmål knytt til ditt personvern, kan du ta kontakt ved å sende ein e-post til personvernombod@volda.kommune.no eller ringe 70 05 88 82.