Høyring - forslag til nedklassifisering av kommunale vegar

Klikk for stort bileteillustrasjonskartTenesteutval for forvaltning og utvikling har i sak 69/21 vedteke at forslag til nedklassifisering av kommunale vegar skal sendast ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 31.08.2021.

Nærare orientering om saka finn du vedlagt.

Etter at høyringsperioden er over vert saka lagt fram for Tenesteutval for forvaltning og utvikling for endeleg handsaming og vedtak.

Høyringsuttalen skal vere skriftleg og sendast til postmottak@volda.kommune.no eller

Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Høyringsfrist: 31.08.2021

Nedklassifisering av kommunale vegar- høyring (L)(153309) (PDF, 413 kB)

Tidlegare vedtekne retningsliner for kommunalt vegnett i Volda kommune (L)(148797) (PDF, 432 kB)

Oppdaterte retningslinjer for kommunalt vegnett - framlegg (PDF, 584 kB)

Kart som syner dei einskilde vegane (L)(149927) (PDF, 8 MB)

Oversikt over mogelege vegar for privatisering (L)(164573) (PDF, 428 kB)

Kart - KV10040 - Vollen (L)(149917) (PDF, 392 kB)