Høyring - framlegg til endringar i grunnskuledrifta i Volda sentrum

Klikk for stort bileteFormannskapet har vedteke at administrasjonen skal greie ut konsekvensar ved samlokalisering av Bratteberg skule og Vikebygda skule.
Høyringsfristen vert sett til 24.02.2019.

Det vert vist til vedlagt høyringsdokument m.vedlegg, og høyringspartane vert bedne om å kome med innspel og kommentarar til utgreiinga og framlegga til endringar i grunnskuledrifta i Volda sentrum
Etter at høyringsfristen er ute, vil saka bli lagt fram for politisk handsaming.

Høyringsfristen vert sett til 24.02.2019.
Høyringsuttalar skal merkast med saksnr 2018/1976.


Høyring - framlegg til endringar i grunnskuledrifta i Volda sentrum (PDF, 191 kB)

Klikk for stort bilete