Høyring og offentleg ettersyn

Bru ved Rotevatnet - Klikk for stort bileteBru ved Rotevatnet Per Ernst Lundberg Minner om planforslag til detaljregulering for Fjellvegen 2 og høyring av planprogram av helse og omsorgsplan 2020-2032

Her finn du lenker til planane som tidlegare er publisert på Volda kommune si nettside.

Offentleg ettersyn.

Planforslag til detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2

Frist for innspel er 20. april 

Høyring av planprogram – Helse- og omsorgsplan 2020-2032

Frist for innspel er 24. april.