Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018

Pengar 1 - Klikk for stort bilete

Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande.

Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kvar:   Ivar Aasen-tunet
Dato:   19. desember 
Kl:        09.00 - 16.00 (registrering frå 08.30)
Pris:     900,- inkl lunsj (faktura vert tilsendt)


Påmeldingsfrist: 26.11.2018
Det er bindande påmelding via elektronisk skjema.

 

Kursinnhald:

•    Dommer, avgjørelser og regelendringer i 2018
•    Nye særavtalar og nye diettreglar (skattemessig)
•    Høyringar i 2018 som gir regelendringer i 2019 
-    Endringer i Kassasystemforskriften og bokføringsforskriften
-    Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips
-    Naturalytelser
•    Regelendringer 2019 (naturalytelser) 
-    Det blir en fullstendig redegjørelse av endringene på naturalytelsesområdet, hvordan man skal forstå reglene og et lite innblikk i prosessen som ledet frem til det. Etter disse to timene vil du ha en god forståelse for hvordan de nye naturalytelsesreglene blir.
•    Satsballett og Statsbudsjettet 2019 
-    Hvilke konsekvenser har det for lønnsområdet og når gjelder endringene fra?
•    Oppsummering
 

Kurshaldarar: 

Kristoffer Øksnevad og Morten Fjeldaas fra Oslo kemnerkontor.

Fagleg oppdatering: 

Hver kursdag oppfyller kravene til faglig oppdatering for regnskapsførere/revisorer tilsvarende 1 dag/7 timer skatt/avgift.

 

Har du spørsmål?

Dersom du lurer på noko så ta gjerne kontakt med Sigrun Steinnes Andersen via e-post sigrun.s.andersen@alesund.kommune.no eller telefon 70 16 29 13