Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar

Klikk for stort bilete 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Søknsdsfristen er 15. september.

Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
 

Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  


Der er no opna for å søke.
Søknadsfristen er 15. september. 

Her kan du søke:

Bokmål:  https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/
Nynorsk: https://lottstift.no/ny-krisepakke-for-frivilligheita-2/