Kunngjering av planvedtak - Fjellvegen

Klikk for stort bilete Kommunestyret har i møte 18. juni 2020 vedteke detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2, plan ID 2018002.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. 

Planvedtaket kan påklagast innan 7. august 2020. Klagen stilast Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda, eller på e-post til: postmottak@volda.kommune.no og vert avgjort av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Planforslag til detaljreguleringsplan for Fjellvegen 2
Tittel Publisert Type
0-Fjellvegen 2 Volda - PLANFØRESEGNER 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANFØRESEGNER 220120.pdf
0-Fjellvegen 2 Volda - PLANKART 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANKART 220120.pdf
1-Fjellvegen 2 Volda - ILLUSTRASJONSPLAN 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-Fjellvegen 2 Volda - ILLUSTRASJONSPLAN 220120.pdf
3-Fjellvegen 2 Volda - TERRENGPROFIL 1 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-Fjellvegen 2 Volda - TERRENGPROFIL 1 220120.pdf
2-Fjellvegen 2 Volda - SOLSKJEMA 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-Fjellvegen 2 Volda - SOLSKJEMA 220120.pdf
Plansak for offentleg ettersyn Fjellvegen 2 (L)(47843)

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentleg ettersyn Fjellvegen 2 (L)(47843).pdf
0-Fjellvegen 2 Volda - PLANBESKRIVELSE 220120

09.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANBESKRIVELSE 220120.pdf
Fjellvegen 2 Volda - føresegner 240620

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - FØRESEGNER 240620.pdf
Fjellvegen 2 Volda - Plankart 140520

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANKART 140520.pdf
Sluttbehandling Detaljregulering for Fjellvegen 2

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling Detaljregulering for Fjellvegen 2 (L)(69978).pdf
Fjellvegen 2 Volda - Planbeskrivelse 240620

30.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-Fjellvegen 2 Volda - PLANBESKRIVELSE 240620.pdf

Kontakt

Erlend Sporstøl Vikestrand
planleggar og miljørådgjevar
E-post
Mobil 941 59 680