Kunngjering -oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale i Rotsetfjøra

Plankart Rotsetfjøra - Klikk for stort bileteVarslel om at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan - Rotsetfjøra gbnr 30/157 og 30/286 m.fl. 

I samsvar med plan- og bygningslova 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd vert det varsla at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling, startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan - Rotsetfjøra gbnr 30/157 og 30/286 m.fl.

  • Sunnmøre Invest AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Rotsetfjøra gbnr 30/157 og 30/286 m.fl.

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak omhandle opparbeiding/etablering av veg, gangveg, teknisk og grøn infrastruktur i Rotsetfjøra. Ved semje vil utbyggingsavtalen forhandla fram verte lagt ut til offentleg ettersyn før den vert fremja for politisk behandling.

Plankart  Detaljregulering for Rotsetfjøra godkjent plan (PDF, 6 MB).

Spørsmål/innspel til forhandlinga kan rettast skriftleg til:

Frist: 14 mai 2021

Merk førespurnaden med sak: Utbyggingsavtale for Rotset Panorama sak 21/1630

Kontaktpersonar ved spørsmål:

Jarl Martin Møller, epost: jarl.martin.moller@volda.kommune.no

Lars Fjærvold, e-post: lars.fjervold@volda.kommune.no

Kontakt

Jarl Martin Møller
kommunalsjef
E-post
Mobil 975 06 761
Lars Fjærvold
Avdelingsleiar, vassforsyning og avløp
E-post
Mobil 908 63 846