Kunngjering. Planforslag BK-1 Elvadalen

Klikk for stort bilete

 

 Offentleg ettersyn av planforslag BK-1 Elvadalen

Vi varslar med dette offentleg ettersyn av planforslaget for BK-1 Elvadalen, plan ID 2016008 og ber om at merknader/innspel vert sende til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda / e-post: postmottak@volda.kommune.no innan 18. oktober 2019.

Saksdokumenta er tilgjengelege her:

Planforslag ved Elvadalen
Tittel Publisert Type
Vedl04_2368 Referat oppstartsmøte (DokID 280677)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl04_2368 Referat oppstartsmøte (DokID 280677).pdf
Vedl02_2368 Føresegner (DokID 280675)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl02_2368 Føresegner (DokID 280675).pdf
Vedl10_2368 Støyrapport (DokID 280683)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl10_2368 Støyrapport (DokID 280683).pdf
Vedl01_2368 Plankart (DokID 280674)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl01_2368 Plankart (DokID 280674).pdf
Vedl03_2368 Sjekkliste ROS (DokID 280676)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl03_2368 Sjekkliste ROS (DokID 280676).pdf
Vedl13_2368_911 Illustrasjonsplan (DokID 280686)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl13_2368_911 Illustrasjonsplan (DokID 280686).pdf
Vedl16_2368_213 Snitt C (DokID 280689)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl16_2368_213 Snitt C (DokID 280689).pdf
Vedl17_2368_202 Lengdeprofil f_SKV1 (DokID 280690)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl17_2368_202 Lengdeprofil f_SKV1 (DokID 280690).pdf
Vedl09_2368 Sol_skugge-analyse (DokID 282369)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl09_2368 Sol_skugge-analyse (DokID 282369).pdf
Planomtale - Plan ID 1519-2016008 Detaljreguleringsplan Elvadalen - BK1 - del av gnr 30 bnr 4 (DokID 285548)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale - Plan ID 1519-2016008 Detaljreguleringsplan Elvadalen - BK1 - del av gnr 30 bnr 4 (DokID 285548).pdf
Vedtak i saka

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak i saka.pdf
Vedl18_2368_Utsnitt frå 3D-modell (DokID 280691)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl18_2368_Utsnitt frå 3D-modell (DokID 280691).pdf
Vedl14_2368_211 Snitt A (DokID 280687)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl14_2368_211 Snitt A (DokID 280687).pdf
Vedl15_2368_212 Snitt B (DokID 280688)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl15_2368_212 Snitt B (DokID 280688).pdf
Vedl11_2368 Geoteknisk datarapport med vedlegg (DokID 280684)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl11_2368 Geoteknisk datarapport med vedlegg (DokID 280684).pdf
Vedl12_2368 Geoteknisk prosjekteringsrapport med vedlegg (DokID 280685)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl12_2368 Geoteknisk prosjekteringsrapport med vedlegg (DokID 280685).pdf
Vedl08_2368 Innspel_merknader til planoppstart (DokID 280681)

09.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedl08_2368 Innspel_merknader til planoppstart (DokID 280681).pdf