Kva bør vi gjere for å kutte klimagassutslepp?

Klimastreikande elevar mars 2019 - Klikk for stort bilete Bente Engeseth No kan du seie ifrå om kva tiltak ein ny klima- og energiplan i kommunen bør ha. Fristen er 31. august. 

Biletet er frå mars 2019, klimastreikande elevar

Det er Sunnmøre regionråd som samlar inn innspela. Regionrådet vil høyre kva tiltak du meiner det er viktig å få realisert i kommunen din for å få redusert klimagassutsleppa.

Klikk her for å kome til eit skjema der du kan svare på nokre spørsmål og kome med forslag til tiltak som kommunen bør satse på.

Takk for at du bryr deg.