Ledig stilling - seksjonsleiar førebygging og rehabilitering

Helse-og omsorgsarbeidar i dialog med pasient - Klikk for stort bilete Volda kommune Volda kommune har ledig 100 prosent fast stilling som seksjonsleiar for førebygging og rehabilitering. 

Seksjonen er organisert under avdeling helse og forvaltning i helse og omsorgssektoren, og har per i dag 6 fysioterapeutar, 3 ergoterapeutar, 6 avtalefysioterapeutar, frisklivssentral og kvardagsrehabilitering. 

Arbeidsoppgåver

  • Ansvar for den daglege drifta i seksjonen
  • Personalansvar 
  • Medansvar for budsjett og økonomi 
  • Fagleg leiing av eit breit fagområde
  • Ta del i arbeidsoppgåver som utførast i seksjonen

 

Kvalifikasjonar

  • Høgare utdanning innan helse- og omsorgsfag, fortrinnsvis fysioterapeut  eller ergoterapeut 
  • Erfaring som leiar med personalansvar. Det er ein fordel med leiarutdanning 
  • Erfaring med endringsarbeid og tverrfagleg samarbeid
  • Det er ein fordel med erfaring fra kommunal helseteneste, og at ein har god oversikt over krava stilt til  kommunale helse- og omsorgstenester generelt og seksjonen sine fagområde spesielt
  • Evne til systematisk og målretta arbeid med god framdrift

Søknadsfristen er 21.08.22

Her kan du lese meir om stillinga og søke.

Kontakt

Ingunn Gjengedal
assisterande kommunalsjef
E-post
Mobil 924 36 245