Ledig stilling – Tospråkleg assistent/fagarbeidar – ukrainsk og/eller russisk – i barnehage og skule

Ungar som leikar ute i barnehage saman med ein tilsett - Klikk for stort bilete Marius Beck Dahle

Med tanke på forventa, vidare busetjing av ukrainske barn søkjer vi no etter assistentar/fagarbeidarar som meistrar ukrainsk og/eller russisk og norsk.

Arbeidsområde kan verte både barnehage og skule/SFO, og stillingsstorleikane vil kunne variere. Det er usikkert på noverande tidspunkt kva det endelege behovet for tal tilsette kjem til å verte. 

Du kan lese meir om stillinga og søke her.