Ledige stillingar i Volda kommune

Klikk for stort bileteDet er lyst ut mange ledige stillingar i Volda kommune. Det er både faste stillingar, tilkallingsvikarar og ferievikarar vi søker etter. 

Her er det mogleg for mange å finne seg nye oppgåver og nye kjekke kollegaer.

Vi søker:

I tillegg søker vi etter ferievikarar:

Open søknad:

Du kan også levere ein open søknad. Det er stadig behov for tillkallingsvikarar i sektor oppvekst og i  sektor helse- og omsorg. I tillegg treng vi stadig avlastingsheimar til barn og unge med spesielle behov.

Her er samla oversikt over alle stillingane som er lyst ut i Volda.