Møte i formannskapet 11. juni

Det var møte i formannskapet 11. juni kl. 12.00. Møtet var på rådhuset på møterom Voldsfjorden i 1. etasje.

Klikk for stort bilete

Dette er sakene som vart handsama:

70/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

71/19 Godkjenning av protokoll

72/19 Orienteringar

53/19 Skisse for organisering av symjeopplæring skuleåret 2019/2020

54/19 Meklingsløsning i kommuneoppgjøret

55/19 NAV Ørsta Volda - Pressemelding arbeidsmarkedet mai 2019

73/19 Plansak for offentleg ettersyn - Kommuneplan for Arealdel 2018 - 2030

74/19 Handsaming av klage - mindre endring av reguleringsplan Øvre Rotset næringsområde - planid 2012008

75/19 Utlegging til offentleg ettersyn - Detaljregulering for gbr. 30/157, 30/286 m.fl

76/19 Søknad om oppstart av reguleringsplanarbeid på Grevsneset, gnr. 31, bnr. 1

77/19 Orientering om leigeavtale mellom Volda Campus Arena AS og Volda kommune

78/19 Tertialrapport 1 2019 - Volda kommune

79/19 Finansrapport 1. tertial 2019

80/19 Låneopptak SSIKT 2019

81/19 Nytt symjeanlegg i Volda sentrum

82/19 Kjøp av ny gaffeltruck til eigedomsavdelinga

83/19 Omdisponering av midlar Elvadalsprosjektet

84/19 Ruteendringsprosessen 2020

85/19 SAMSKAPERNE - SØKNAD OM TILSKOT FRÅ NÆRINGSFONDET TIL PROSJEKTET «DIGITALE FORELDRE»

86/19 Volda kunnskapspark - Hovudprosjekt

87/19 Søknad om midler fra Næringsfondet i Volda kommune

88/19 Søknad om økonomisk støtte - Nøtteknekkaren 2020

89/19 Grendautvala i Volda kommune 2019