Møte i kommunestyret 28. november

Klikk for stort bilete  

Vi minner om web-overføring av kommunestyremøtet i dag kl. 14.00.

Møtet vert direktesendt på Volda kommune sitt web-tv, som du finn via denne linken: https://volda.kommunetv.no/.

 

Dette er saklista til møtet:

 

21/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 19/17707

22/19 Godkjenning av protokoll 19/17707

23/19 Felles NAV-kontor Ørsta og Volda kommunar - revidering av vertskommuneavtale 19/14133

24/19 Felles landbrukskontor Ørsta og Volda kommunar – revidering av vertskommuneavtale 19/17277

25/19 Brannordning for Volda kommune 19/10620

26/19 Busetjing av flyktningar i Volda kommune i 2020 19/16700

27/19 Kontoradministrasjonen si arbeidstid i nye Volda kommune 19/17251

28/19 Delegeringsreglement - Volda kommune frå 2020 19/17278

29/19 Møteplan for politiske møte 2020 19/17229

30/19 Koordinator for ivaretaking av barn og unge sine interesser i plansaker 19/17527

31/19 Val av byggenemnd for perioden 2019-2023 19/15172

32/19 Orienteringar 19/17707

03/19 Ber om politisk handsaming av økonomisk oppgjer ved grensejusteringa av Bjørke og Viddal mellom Ørsta og Volda kommunar 19/11653

04/19 Samarbeidsprosjekt for utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal 19/15771

05/19 Protokoll møte i kontrollutval 02.10.19 19/15644

06/19 Helse- og omsorgsdepartementet - Til alle kommunestyrerepresentanter 19/17709