Møte i kontrollutvalet 29. april 22

pixabay.com  Volda kommune har problem med å få lagt ut møtedokumenta til kontrollutvalet på heimesida vår, og vi legg derfor ut innkalling og  protokoll her:

Innkalling kontrollutvalet 29.4.2022 (PDF, 40 MB)

Møteprotokoll - Kontrollutvalet - 29.04.2022 (PDF, 3 MB)

I PS sak 07/22 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2021 Volda kommune, har Vest kontroll unnateke følgjande dokument, jf off.lov § 24, 1. ledd:

  • 2. fellessamandrag
  • 3. konklusjon
  • 4. Status oppfølging
  • 5. Statusoversikt og kontroll