Møte i tenesteutvala

Klikk for stort bilete Tenesteutval for helse og omsorg har møte i dag, torsdag 7. mars. Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag 13. mars.

Tenesteutval for helse og omsorg har vore på omvising i prestegarden før dei tek til med handsaming av sakene. 

Tenesteutval for oppvekst og kultur har møte onsdag 13. mars og skal handsame sak om samlokalisering av Bratteberg og Vikebygda skular. Der er også sak om Volda ungdomsskule - vidare prosess. 

For å lese sakspapira og protokollar frå dei politiske møta går du inn på Volda kommune si nettside.

Her er lenke til alle utvala: Innsyn til politiske utval