Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Klikk for stort bilete

Med mål om å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hjå barn og ungdom.

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millionar kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser no ut midlane med føresetnad om at Stortinget budsjettvedtak vert endeleg.

Bufdir ønsker å informere søkjarar og søkarorganisasjonar om at Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge no er kunngjort for 2021 og at søknadsskjemaet er publisert.

Sjølve utlysninga finn du her.

Søknadsfristen er 4. desember. Vi anbefaler at alle leser regelverket, rettleiaren og årsplanen nøye.

Søknadsskjemaet finner du ved å logge inn i søknadsportalen.

For all anna informasjon viser vi til  tilskotsordninga si nettside.

Kontakt

Astrid Gjersdal
leiar, frivilligsentralen
E-post
Telefon 70 05 88 48
Mobil 917 25 639