Ny kvardag i voldaskulen

Klikk for stort bilete

Koronaviruset har endra skulekvardagen over natta, men vi er godt budde.

Fleksible og flinke lærarar har snudd seg rundt, og teke i bruk mogelegheitene i dei digitale verktya vi har i voldaskulen. Føresette og elevar tek ansvar, og dei legg inn fysisk aktivitet som gir variasjon i kvardagen.

Skuleleiarane våre møtest digitalt, og deler nyttige erfaringar seg i mellom.

Gode råd i tida som kjem: Stå opp til fast tid, og lag dagsplanar. Ha måltid til faste tider, og syt for mykje fysisk aktivitet.

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete

 

 

 Klikk for stort bilete

 

 

 

Vi ynskjer elevar og tilsette i voldaskulen lykke til!