Nytilsett i Volda kommune

Kåre Hjelle er tilsett i stillinga som ingeniør/prosjektleiar i eigedomsavdelinga. 

Klikk for stort bilete

Stillinga han er tilsett i rettar seg mot prosjektleiing og byggeleiing av investeringsprosjekt knytt til kommunalt eigde bygningar og nybygg. Stillinga rapporterer til eigedomssjefen i Volda kommune.

 

Vi ynskjer Kåre Hjelle velkomen og vonar han vil trivast i lag med nye kollegaer.