Offentleg anskaffing - utlysing av konkuranse "Reparasjon av avløpsleidning ved E39"

Oversiktskart som viser kvar søkk i vegen er - Klikk for stort bilete 

Volda kommune inviterer med dette til å levere tilbod på konkurransen "Reparasjon av avløpsleidning ved E39".

Det skal gjennomførast utskifting av avløpsleidning og kum ved krysset E39/Gamlevegen i Volda. Vegbana i E39 har fått skade i form av eit søkk, og dette må utbetrast. Arbeidet må ferdigstillast før brøytesesongen då søkket vil vanskeleggjere vinterdrifta på vegen.

Frist for å levere tilbod: 28.09.2020 11:59

 

Dokument og vedlegg til "Reparasjon av avløpsleidning ved E39"
Tittel Publisert Type
Oversiktskart - Reparasjon av avløpsleidning ved E39

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart -Reparasjon av avløpsleidning ved E39 Vedlegg 1.pdf
Del 1 - Konkurransebeskriving

Konkurransebeskriving - Reparasjon av avløpsleidning ved E39

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del 1 konkurransebeskriving.pdf
Del 2 - Kontraktsgrunnlag

Kontraktsgrunnlag - Reparasjon av avløpsleidning ved E39

15.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Del 2 kontraktsgrunnlag.pdf
Del 3: Prisskjema og tilbodsbrev

Reparasjon av avløpsleidning ved E39

15.09.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Del 3 Prisskjema - tilbodsbrev.docx