Offentleg ettersyn av budsjett, gebyrsatsar og nye forskrifter

Klikk for stort bilete Erlend Sporstøl Vikestrand I samband med handsaming av årsbudsjett og økonomiplan, er det no mange framlegg til gebyrsatsar og forskrifter som er ute til offentleg ettersyn.

Merknadar til alle dokumenta skal sendast til postmottak@volda.kommune.no eller per brev til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda. 

Frist for å kome med merknader i dei ulike høyringane er opplyst i kvar boks under.

Ettersyn - budsjettet

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

For at du skal kunne manøvrere deg enklare i budsjettet, finn du her ei oversikt over dei ulike delane av budsjettframlegget frå rådmannen.

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00

Betalingssatsar i barnehagar, SFO og kulturskulen

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00

Nye forskrifter om gebyr - utviklingsavdelinga
Gebyr for meklarpakkar/eigedomsopplysningar - 2020

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00

Gebyrsattsar vatn og avløp 2020

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00

Avfall og slamgebyr

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00

Lokal forskrift for godtgjering til folkevalde i Volda kommune

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 19. desember kl. 08.00.

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskildt tilrettelagt for heildøgntenester
Hamneregulativ og avfallsplan Vikeneset kai

Merknadar til årsbudsjett og økonomiplan kan sendast: postmottak@volda.kommune.no  eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist for å kome med merknader er 12. desember kl. 08.00.