Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl.

Klikk for stort bileteI samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert forslag til Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. lagt ut til offentleg ettersyn.  

Planforslaget er ei endring av gjeldande reguleringsformål frå industri til bustad/næring der det vert lagt til rette for eit nytt leilegheitsprosjekt med 3 bustadblokker over 4 etasjar med tilhøyrande anlegg. Samtidig vil planen vil gi allmenta tilgang til sjøkanten med offentleg strandpromenade og legge til rette for ny offentleg kvartalsleikeplass, ny tilkomst og parkeringsplassar til Garvarbuda. Eldre bygningsmiljø innanfor planområdet er sikra gjennom bruk av arealformål, omsynssone og tilhøyrande føresegn. 

Ein tek sikte på å oppheve del av gjeldande reguleringsplan for Rotsetfjøra I1 og SP1-6 med planid 200009. Det vil vere aktuelt med utbyggingsavtale for opparbeiding av offentleg infrastruktur. 

Sakshandsamar: Heidi Istad, tlf. 46915455 .

Merknader merkast med namnet til planen og planident 2018001 og sendast til kommunen innan 01.02.2020 på e-post: postmottak@volda.kommune.no eller til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Dokument i høyringssak om detaljregulering i Rotsetfjøra:

Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl.
Tittel Publisert Type
0 Planomtale Rotsetfjøra Alternativ 3

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0 Planomtale Rotsetfjøra Alternativ 3.pdf
Arkeologisk rapport - Rotsetfjøra

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arkeologisk rapport - Rotsetfjøra.pdf
Ettersending av arkeologisk fagrapport i høve reguleringsplanen for Rotsetfjøra i Volda kommune

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ettersending av arkeologisk fagrapport i høve reguleringsplanen for Rotsetfjøra i Volda kommune.pdf
Ettersending av fråsegn med kommentar til planaterialet - detaljregulering Rotsetfjøra - planid 2018001

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ettersending av fråsegn med kommentar til planaterialet - detaljregulering Rotsetfjøra - planid 2018001.pdf
Høyring offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr

23.12.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Høyring offentleg ettersyn - Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30157, 30286 m.fl..docx
Rotsetfjøra - Handsaming av endra planframlegg etter vedtak om utlegging til offentleg ettersyn

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rotsetfjøra - Handsaming av endra planframlegg etter vedtak om utlegging til offentleg ettersyn.pdf
Saksdokument FSK 14_05_2019 sak 65_19

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksdokument FSK 14_05_2019 sak 65_19.pdf
Utlegging til offentleg ettersyn - Detaljregulering for gbr

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utlegging til offentleg ettersyn - Detaljregulering for gbr. 30157, 30286 m.fl.pdf
V1 Reguleringsplan Rotsetfjøra Alternativ 3

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1 Reguleringsplan Rotsetfjøra Alternativ 3.pdf
V10-1 10205976-RIG-RAP-002_vurdering

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10-1 10205976-RIG-RAP-002_vurdering.pdf
V10-2 10205976-RIG-RAP-001 Datarapport

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10-2 10205976-RIG-RAP-001 Datarapport.pdf
V11 Fråsegn etter arkeologisk registrering - Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Rotsetfjøra

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V11 Fråsegn etter arkeologisk registrering - Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Rotsetfjøra.pdf
V12 Innledende brannstrategi - Leilighetsbygg Volda

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12 Innledende brannstrategi - Leilighetsbygg Volda.pdf
V13 Solstudie Leilighetsbygg Volda, Alternativ 3

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13 Solstudie Leilighetsbygg Volda, Alternativ 3.pdf
V14 Lengdeprofilar, SKV2,6,7

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14 Lengdeprofilar, SKV2,6,7.pdf
V2 Føresegn Rotsetfjøra Alternativ 3

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Føresegn Rotsetfjøra Alternativ 3.pdf
V3 Illustrasjonar,Leilighetsbygg Volda- Alternativ 3

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Illustrasjonar,Leilighetsbygg Volda- Alternativ 3.pdf
V5-1 FS Varsling Detaljregulering Rotsetfjøra

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V5-1 FS Varsling Detaljregulering Rotsetfjøra.pdf
V5-2 Kunngjøring Detaljreg Rotsetfjøra

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V5-2 Kunngjøring Detaljreg Rotsetfjøra.pdf
V6 Løyve om oppstart

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V6 Løyve om oppstart. Vedtak PS-sak 7717.pdf
V7-1 Merknadsskjema revidert 16-5-2019 - Detaljregulering Rotsetfjøra - Reguleringsendring

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7-1 Merknadsskjema revidert 16-5-2019 - Detaljregulering Rotsetfjøra - Reguleringsendring.pdf
V7-2 Kopi av merknader - samla - 16-05-19

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V7-2 Kopi av merknader - samla - 16-05-19.pdf
V8 ros-analyse Rotsetfjøra

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V8 ros-analyse Rotsetfjøra.pdf
V8 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V8 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit.pdf
V9 10207075-RIGm-RAP-001

23.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V9 10207075-RIGm-RAP-001.pdf

Kontakt

Heidi Istad
planleggar
E-post
Mobil 469 15 455