Offentleg ettersyn: Skiltplan for strekninga Engesetvegen - Sjukehusvegen

Klikk for stort bileteEngesetvegen i Volda kommune. Pål Are Vadstein Skiltplan for strekninga Engesetvegen - Sjukehusevegen er til offentleg høyring fram til merknadsfristen 16. mai 2021.

Tenesteutval for forvaltning og utvikling vedtok i møte 12.04.2021 å leggje forslag til skiltplan for strekninga Engesetvegen - Sjukehusvegen ut til offentleg ettersyn i fire veker. Formålet med skiltplanen er å gjere strekninga til forkøyrsveg med fartsgrense 40 km/t. I tillegg er det foreslått sone 30 km/t for bustadgatene Fjellvegen, Kapteinsvegen, Øvrevegen, Rognelida, Gamletunvegen, Ragnvaldmarka og Fedengarden. Målet er å betre trafikkflyt og trafikktryggleik i området. Meir informasjon og vurderingar finn ein i saksutgreiinga som ligg vedlagt.

Merknader sendast til postmottak@volda.kommune.no eller pr post til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda innan 16. mai 2021.

Skiltplan for strekninga Engesetvegen - Sjukehusvegen Merknadsfrist 160521
Tittel Publisert Type
Skiltplan - Endring av fartsgrense og innføring av forkøyrsveg på strekninga Engesetvegen-Sjukehusvegen (L)(138848)

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan - Endring av fartsgrense og innføring av forkøyrsveg på strekninga Engesetvegen-Sjukehusvegen (L)(138848).pdf
Skiltplan del 6

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 6.pdf
Skiltplan del 3

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 3.pdf
Skiltplan del 8

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 8.pdf
Skiltplan del 4

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 4.pdf
Skiltplan del 5

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 5.pdf
Skiltplan del 1

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 1.pdf
Skiltplan del 7

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 7.pdf
Skiltplan del 9

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 9.pdf
Skiltplan del 2

16.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skiltplan del 2.pdf

Kontakt

Erlend Sporstøl Vikestrand
planleggar og miljørådgjevar
E-post
Mobil 941 59 680