Offentleg ettersyn - utviding av akvakulturanlegget på Rønstad

Klikk for stort bilete

 

Vi varslar med dette offentleg ettersyn av MOWI AS sin søknad om løyve til utviding av akvakulturanlegget på Rønstad (12209) i Volda kommune.

Det er søkt om løyve til å utvide anlegget med fire merder og å auke biomassen med 780 tonn til 4680 tonn MTB.

Vi ber om at eventuelle merknader eller innspel sendast Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda, eller på e-post til: postmottak@volda.kommune.no innan 13. september 2019.

Saksdokumenta er tilgjengelege i tabellen under.

Akvakulturanlegget på Rønstad
Tittel Publisert Type
20190516 Helseuttalelse Rønstad (DokID 282246)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20190516 Helseuttalelse Rønstad (DokID 282246).pdf
Beredskapsplaner for Mowi Norway Reg

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Beredskapsplaner for Mowi Norway Reg. midt (DokID 282245).pdf
B-undersøking for lokalitet 12209 Rønstad - Mowi AS (DokID 282226)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B-undersøking for lokalitet 12209 Rønstad - Mowi AS (DokID 282226).pdf
dybdemålinger - bilde1 (DokID 282235)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dybdemålinger - bilde1 (DokID 282235).pdf
dybdemålinger - bilde2 (DokID 282234)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dybdemålinger - bilde2 (DokID 282234).pdf
dybdemålinger - bilde3 (DokID 282233)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dybdemålinger - bilde3 (DokID 282233).pdf
dybdemålinger - bilde4 (DokID 282228)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dybdemålinger - bilde4 (DokID 282228).pdf
dybdemålinger - bilde5 (DokID 282230)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned dybdemålinger - bilde5 (DokID 282230).pdf
Godkjent og omsøkt plassering på Rønstad (DokID 282247)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjent og omsøkt plassering på Rønstad (DokID 282247).pdf
Mowi AS søknad om utviding av akvakulturanlegg på 12209 Rønstad (DokID 282249)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mowi AS søknad om utviding av akvakulturanlegg på 12209 Rønstad (DokID 282249).pdf
Omsøkt plassering - bilde 2 (DokID 282229)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Omsøkt plassering - bilde 2 (DokID 282229).pdf
Omsøkt plassering - bilde1 (DokID 282227)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Omsøkt plassering - bilde1 (DokID 282227).pdf
Rønstad - FiskeLiv - Strandsoneundersøkelse Dato 27 08 2013 (DokID 282241)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad - FiskeLiv - Strandsoneundersøkelse Dato 27 08 2013 (DokID 282241).pdf
Rønstad - MHNRW - spredning og bunnstrøm DATO nov-des 2012 (DokID 282240)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad - MHNRW - spredning og bunnstrøm DATO nov-des 2012 (DokID 282240).pdf
Rønstad - Plankart, arealstatus (DokID 282244)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad - Plankart, arealstatus (DokID 282244).pdf
Rønstad - Åkerblå - MOMB-rapport FeltDato 14 02 2018 (DokID 282243)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad - Åkerblå - MOMB-rapport FeltDato 14 02 2018 (DokID 282243).pdf
Rønstad - Åkerblå - MOMC og ASC-rapport (revidert utgave) FeltDato 14 02 2018 (DokID 282242)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad - Åkerblå - MOMC og ASC-rapport (revidert utgave) FeltDato 14 02 2018 (DokID 282242).pdf
Rønstad 1-5000 (DokID 282237)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad 1-5000 (DokID 282237).pdf
Rønstad 1-5000 flyfoto (DokID 282238)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad 1-5000 flyfoto (DokID 282238).pdf
Rønstad innbetalt saksbehandlingsgebyr (DokID 282239)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad innbetalt saksbehandlingsgebyr (DokID 282239).pdf
Rønstad Oversiktkart (DokID 282232)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad Oversiktkart (DokID 282232).pdf
Rønstad strømmålinger i 3 dybder (DokID 282236)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad strømmålinger i 3 dybder (DokID 282236).pdf
Rønstad søknad (DokID 282248)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rønstad søknad (DokID 282248).pdf
sjøkart (DokID 282231)

14.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sjøkart (DokID 282231).pdf