Øyra skule går tilbake til grønt nivå

 Skulen er tilbake på grønt nivå frå og med skulestart torsdag 25. november 2021. 

Skuleleiinga har i samråd med kommunelegen, vurdert at det ikkje lenger er naudsynt med gult nivå.