På saklista til fomannskapsmøte 26. mars

Klikk for stort bilete Det skal vere møte i formannskapet torsdag 26. mars kl. 13.00. 

Møtedetaljer

Møtet vil ikkje vere ope for publikum, men det vert strauma. 

Media og publikum må nytte denne lenka:https://ssikt.webex.com/ssikt/onstage/g.php?MTID=eed9dad8c0897e60e7d5595cb88dfad6c

Sakliste

67/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

68/20 Godkjenning av protokoll

70/20 Slutthandsaming – Detaljreguleringsplan for Volda ungdomsskule (saka vert ettersendt)

71/20 Mellombels avtale mellom fastlegane i Volda og Volda kommune (saka vert ettersendt)

69/20 Orienteringar

40/20 Fylkesmannen si forventing om reisekarantene frå definerte fylker

41/20 Tilbakemelding frå Fylkesmannen - Årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

42/20 Nedlegging av Austefjord barnehage og skule - høyring

43/20 Presentasjon frå eigarmøte i Tussa 17.  februar 2020

44/20 Høyring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

45/20 Protokoll frå representantskapsmøte nr. 1-2020  i  Sunnmøre Regionråd IKS

46/20 Rapport Voldsfjordkryssing - Volda ei ferjefri kommune - Utarbeiding av søknader - Ferjeavløysingsprosjekt

47/20 Spørsmål om habilitet i sakene som omhandlar Voldsfjordkryssing

48/20 Voldalista v/ Sindre Olav Kvangarsnes stiller spørsmål om gildskap vedrørande Jan Heltne i formannskapsmøte 17.03.20