Politiske møte veke 12

Politiske møte veke 12

B. K. Krøvel

Måndag startar med eldreråd og råd for personar med funksjonsnedsetting. Tysdag er det formannskapsmøte.

Eldreråd
Tid: måndag 20. mars klokka 10.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden 

Saksdokument

Råd for personar med funksjonsnedsetting
Tid: måndag 20. mars klokka 14.00
Stad: Rådhuset møterom Voldsfjorden
men oppmøte på Volda ungdomsskule for synfaring

Saksdokument

Formannskap
Tid:
tysdag 21. mars klokka 10.00
Stad: Dalsfjord skule

Saksdokument

Alle politiske møte og saksdokument