Politiske møter 3. - 10. mai

Klikk for stort bilete Torgeir Stensø Dei fleste utvala har møter veke 18

Tenesteutval for forvaltning og utvikling

Formannskapet

Tenesteutval for oppvekst og kultur

Tenesteutval for helse og omsorg

Eldreråd

Råd for personar med funksjonsnedsetting