Pressemelding - Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022

På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

Klikk for stort bilete (PDF, 3 MB)

Dokumentet, "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018 (PDF, 3 MB)" er lagt ut på kommunen sine heimesider og prosessen startar i partigruppene og dei politiske organa.

Formannskapet vedtek å leggje budsjett og økonomiplan ut på høyring den 27. november. Kommunestyret handsamar budsjett- og økonomiplanen den 13. desember.

Budsjettet for 2019 er det siste for dagens Volda kommune. Nye Volda overtek frå 2020.

Les pressemeldinga til rådmann Rune Sjurgard her (PDF, 31 kB).

Her kan du følge web-overføring av møtet: https://volda.kommunetv.no