Revidering av forskrift om renovasjon og slam

I samband med at delar av Hornindal kommune frå 01.01.2020 skal verte med i nye Volda kommune har styret i VØR etter initiativ frå rådmann i Volda vurdert behovet for tilpassing i den lokale forskrifta om renovasjon og slam.

Klikk for stort bilete

Fellesnemnda for nye Volda kommune den 07.03.2019, hadde føre ovannemnde som sak 18/19, der det vart gjort slikt vedtak:

Fellesnemnda har vedteke å legge revidert renovasjonsforskrift for Volda og Ørsta kommunar ut på høyring i 6 veker.

Merknadar vert å sende til: postmottak@volda.kommune.no med referanse 2018/2198.

Frist for å kome med merknadar i saka er: 20/5-2019.

Saksdokumenta kan de lese her: