Røykdykkarøving

I dag skal Volda brann og redning ha røykdykkarøving i Sjukehusvegen 6B frå klokka 17.30 til 19.30.  

Klikk for stort bilete

Det kan kome røyk frå området i det aktuelle tidsromet, denne røyken er øvingsrøyk og heilt ufarleg.

Sjukehusvegen 6B er internatet til gamle hjelpepleiarskulen.