Status om vaksinering i Volda

Klikk for stort bileteDenne veka skal vi vaksinere 120 personar som er 85 år og eldre med dose nummer 2 og vi skal gje 100 vaksinedosar til helsepersonell.

Status i veke 8

I veke 8 (denne veka) har vi fått 100 doser av AstraZeneca-vaksinen. Folkehelseinstituttet har bestemt at desse dosane skal gå til helsepersonell (PDF, 180 kB). I tillegg skal dei som fekk vaksine i veke 5 (04. februar) få dose nummer 2. Dette er 120 personar. Desse får same type som dei fekk ved dose 1, Pfizer/BioNTech-vaksinen.

Volda kommune har kalla inn helsepersonell etter alder, 64 år og nedover. Dette gir ei fin fordeling, slik at det er tilsette på ulike avdelingar som får vaksine.

AstraZeneca-vaksinen er anbefalt for personar under 65 år, inkludert helsepersonell. Dokumentasjonen for eldre er mangelfull på denne vaksinen. For personar under 65 år med underliggande sjukdomar som gir særskilt høg risiko for alvorleg sjukdom, det vil seie personar i prioriteringsgruppe 4, vert tilrådd ei av dei to godkjente mRNA-vaksinene.

I veke 9 skal vi få tildelt 100 dosar til av AstraZeneza-vaksinen. Desse skal også gå til helsepersonell. I tillegg får vi vaksine til 2. dose 2 til dei som skal ha det.

Førre veke

I veke 7 vart det vaksinert til saman 90 personar på Hornindal legekontor.  Vi kom i mål med 1. dose til gruppa som er 85 år og eldre. I tillegg starta vi på gruppa 75-84 år, og helsepersonell fekk vaksine. 

Dei fleste som bur på sjukeheim har no fått dose 2. Dei som står igjen er personar som av ulike årsaker ikkje kunne ta vaksina ved første tildelingane. Det same gjeld gruppa 85 år og eldre som bur i omsorgsbustad.

 

Prioriterte grupper som skal få vaksine først

Nasjonale myndigheiter har bestemt kven som skal få vaksine først. Dette er per no (23.02.21): 

  • Gruppe 1: Bebuarar i sjukeheim
  • Gruppe 2: Alder 85 år og eldre
  • Gruppe 3: Alder 75-84 år 
  • Gruppe 4: Alder 65-74 år OG personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp
  • Gruppe 5:  Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstand
  • Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstand
  • Gruppe 7:  Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstand
  • Gruppe 8: Alder 55-64 år 
  • Gruppe 9: Alder 45-54 år
  • Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene, inntil 20% av tilgjengelege vaksiner i kommunane

Vaksinestatistikk:

Statistikk om koronavaksinasjon kan du sjå på fhi.no. Trykk på kartet og du ser tal på vaksinerte i den kommunen du vil.

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete