Tiltak på Årneset

Bilete frå Årneset og arbeid med nye tiltak ved flytebrygga - Klikk for stort bilete Volda kommune Fredag 8 juli har våre mannskap gjennomført dei endringane som har vore drøfta vedkomande Årneset badeplass og flytebrygga.

Dette er gjort: 

  • Flytting av flytebrygga om lag 5 meter nærare land, men ikkje så nært at vi få problem i høve djupte.
  • Korta inn kjettingar slik at brygga vert liggande på minimum 4m djupne ved sterk austavind.
  • Lenging av sikringsline med ny badebøye ytterlegare 40m mot aust.
  • Montert ny badestige (i tillegg til eksisterande) på andre langside av flytebrygga for betre tilkomst for symjande.
 

Attståande:

  • Montering av varselskilt – desse er ikkje ferdige.