Tysdag 14. mai er det møte i formannskapet. 

Møtet skal vere på møterom Voldsfjorden på Volda rådhus. Møtestart er kl 12.00.

Klikk for stort bilete

Det er mange «store» saker som skal til handsaming så det kan ta litt tid å laste ned dokumenta.

Lenke til møteinnkallinga: 

https://innsyn.ssikt.no/volda/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1587&documentTypeId=MI

Sakliste:

PS 54/19, Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 55/19, Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte

PS 56/19, Volda Campus Arena Nytt saksframlegg om kommunal deltaking - etter ny anbodskonkurranse

PS 57/19, Innføring av "Helseplattformen".

PS 58/19, Rekneskap 2018

PS 59/19, Årsmelding 2018 - Volda kommune

PS 60/19, Flaumtilpasningstiltak i Melshornsida – status

PS 61/19, Flaumsikring av Volda sentrum (Melshornsida)- Godkjenning av avtalar

PS 62/19, Kjøp av tomt - Øvre Rotset Næringsområde

PS 63/19, Øvre Rotset næringsområde - Fastsetjing av pris.

PS 64/19, Arealdelen - Planid 2016005 - Handsaming av 1. planframlegg for høyring og offentleg ettersyn

PS 65/19, PlanID 2018001 Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. - Utlegging til offentleg ettersyn.

PS 66/19, Interkommunalt barnevernvaktsamarbeid på Sunnmøre

PS 67/19, Bratteberg skule - etablering av brakkemodular og trafikksikringstiltak

PS 68/19, Rapportering på oppfølging av vedtak pr. 31.03.2019

PS 69/19, Orienteringssaker

 

OS 49/19, Samarbeidsavtaler fagleg og administrativt i følgje med IPS- prosjektet ( Individual Placement and Support) - Arbeidsrehabilitering etter modell av individuell jobbstøtte - Jobbmestrande oppføljing

OS 50/19, Referat frå møte mellom ordførarane og rådmennene på søre Sunnmøre 5. april

Kontakt

Sonja Håvik
førstekonsulent
E-post
Telefon 70 05 88 82
Mobil 928 89 326