Undersøking om klimagassutslepp

Klikk for stort bileteBjørkedalseidetSunnmøre Regionråd IKS har ute ei undersøking der dei ynskjer å fange opp kva du meiner er viktig for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. 

Ved hjelp av digitalt spørreskjema vonar dei å få mange innspel om kva innbyggjarane i kommunen meiner. På denne måten kan du få være med å bidra til å utvikle klima og energiplanen i kommunen. Det er viktig at alle er med på klimadugnaden om Norge skal nå dei mål som er sett.

Oppmodinga frå Sunnmøre Regionråd IKS:

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meinar er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommunen bør satse på.

Frist for å svare er fra no og fram til ferien.

Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august.

Takk for at du bryr deg! 

https://response.questback.com/sunnmreregionrdiks/bubauiugfy

Har du spørsmål?

Kontakt: 

Sunnmøre Regionråd IKS v/ Einar Haram,  Siv.ing/ prosjektleder energieffektivisering

Telefon: 901 18 717