Vedteken detaljreguleringsplan for BK1 Elvadalen

Klikk for stort bileteElvadalen-utbygging 

Formannskapet har i møte 17.03.2020 vedteke detaljreguleringsplan for BK1 Elvadalen, planident 2016008.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtaket i formannskapet er gjort med heimel i kommunelova § 11-8.

Frist og adresse:


Vil du klage på planen kan du sende det her.

Eller du kan sende epost til postmottak@volda.kommune.no

Ønska du å sende pr. brev er adressa: Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda


Planen kan påklagast innan 14.04.2020

 

Vedteken plan, plankart, føresegn og skildring av planen.

Reg. plan BK 1 Elvadalen. Vedtak
Tittel Publisert Type
Plankart

25.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Føresegner

25.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner.pdf