Samarbeid om born og unge "Sjå meg!"

Kommunane på Søre Sunnmøre har samarbeid på tvers av ulike fag og etatar om born og unge. Det er utvikla eit verktøy som vert kalla "Sjå meg!"


I dette verktøyet er det samla dokument med informasjon som handlar om temaet born og unge som bur saman med psykisk sjuke foreldre eller foreldre som rusar seg.

Sjå meg
Tittel Publisert Type
Barn av psykisk syke foreldre 1

Barn av psykisk syke foreldre

15.10.2018 Filtype
Barn med foreldre som ruser seg 1

11.12.2018 Filtype
Barn med foreldre som ruser seg 1

Barn med foreldre som ruser seg

15.10.2018 Filtype
Barn som lever med psykiske sjuke foreldre

11.12.2018 Filtype
Begrepsforklaring - bruk av ulike kartleggingsverktøy 1

Begrepsforklaring - bruk av ulike kartleggingsverktøy

15.10.2018 Filtype
Bekymringsmelding til barnevernstenesta - skjema 1

Bekymringsmelding til barnevernstenesta - skjema

15.10.2018 Filtype
Bekymringsmelding til barnevernstenesta 1

Bekymringsmelding til barnevernstenesta

15.10.2018 Filtype
DSP oppfølgingsteam 1

DSP oppfølgingsteam

15.10.2018 Filtype
Elektronisk rettleiar - sjå meg med linkar 1

12.12.2018 Filtype
Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015 1

Evaluering av Modellkommuneforsøket Sluttrapport 2015

15.10.2018 Filtype
Folkeinstitutt - Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk 1

12.12.2018 Filtype
Handlingsplan for gravide 1

Handlingsplan for gravide

15.10.2018 Filtype
Handlingsplan for sped- og småbarnsfamiliar 1

Handlingsplan for sped- og småbarnsfamiliar

15.10.2018 Filtype
Kvalitetsplan for god oppvekst i Hareid kommune 1

11.12.2018 Filtype
Kvalitetsplan Hareid kommune 1

Kvalitetsplan Hareid kommune

15.10.2018 Filtype
Nyttige linkar til ulike kartleggingsmetoder 1

Nyttige linkar til ulike kartleggingsmetoder

15.10.2018 Filtype
Om forebygging

Om forebygging.no

15.10.2018 Filtype
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger 1

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

15.10.2018 Filtype
Oppvekstrapporten 1

Oppvekstrapporten

15.10.2018 Filtype
Plakat med ressursgruppe 1

Plakat med ressursgruppe

15.10.2018 Filtype
Rapport frå tilsynsførar i fosterheim 1

Rapport frå tilsynsførar i fosterheim

15.10.2018 Filtype
Rapport Sjå meg! 1

12.12.2018 Filtype
Rask intervensjon og oppfølging av barn - Vadsø kommune 1

Rask intervensjon og oppfølging av barn - eksempel frå Vadsø kommune

15.10.2018 Filtype
Rutinar for bekymringsmelding 1

Rutinar for bekymringsmelding

15.10.2018 Filtype
saksgang ved mistanke om at barn blir utsett for vald eller overgrep 1

saksgang ved mistanke om at barn blir utsett for vald eller overgrep

15.10.2018 Filtype
Samtale med barna 1

Samtale med barna

15.10.2018 Filtype
Samtale med foreldra 1

Samtale med foreldra

15.10.2018 Filtype
Samtykkeskjema 1

Samtykkeskjema

15.10.2018 Filtype
Signal hos barnet 1

signal hos barnet

15.10.2018 Filtype
Spørsmålsguide til samarbeidsparter 1

Spørsmålsguide til samarbeidsparter

15.10.2018 Filtype
Tidleg inn rettleiar 1

Tidleg inn rettleiar

15.10.2018 Filtype
Tverrfagleg team 1

Tverrfagleg team

15.10.2018 Filtype
Voldaprosjektet 1

12.12.2018 Filtype