Kriseleiinga i Volda kommune

Kriseleiinga i Volda kommune

I krisesituasjonar møtest Volda kommune si kriseleiing for å planleggje og iverksetje tiltak for innbyggjarane si sikkerheit.

Kriseleiinga har det operative ansvaret i ein krisesituasjon. Denne leiinga møtest 1-2 gonger i året for å gå gjennom og kvalitetssikre gjeldande beredskapsplan i Volda kommune. 

Etter gjeldande plan sit følgjande funksjonar i kriseleiinga:

 • Kommunedirektør, leiar 
 • Ordførar 
 • Kommunalsjef samfunnsutvikling
 • Brannsjef
 • Kommunalsjef helse og omsorg
 • Kommuneoverlege
 • Beredskapskonsulent
 • Informasjonskonsulent
 • Lensmann (eller utpeikt person i politiet)
 • IKT-leiar

I tillegg til kriseleiinga er heile beredskapsrådet komplettert av følgjande funksjonar:

 • Leiar for beredskapssekretariatet 
 • Leiar kriseomsorgsgruppa
 • Økonomisjef
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Landbrukssjef
 • HV-områdesjef
 • Leiar for sivilforsvaret
 • Tussa Kraft AS v/beredskapskoordinator 
 • Leiar ambulansetenesta
 • Kontaktperson Vegvesenet
 • Soknepresten
 • NAV-leiar
 • Representant frå Volda Røde Kors

Når Statsforvaltaren sender ut varsling, eller når den kriseleiinga sjølv finn grunn til det, kan ordførar/kommunediretør kalle inn resten av beredskapsrådet for å eventuelt setje i gang nødvendige sikkerheitstiltak.

Kontakt

Sølvi Dimmen
ordførar
E-post
Mobil 99 62 78 76
PPT
Sonja Håvik
rådgjevar
E-post
Telefon 70 05 88 82
Mobil 92 88 93 26
Rune Sjurgard
kommunedirektør
E-post
Mobil 90 05 37 52