Eigenberedskap i heimen

Klikk for stort bilete Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Slik kan du vere best mogeleg budd i eigen heim dersom ei naturkatastrofe skulle inntreffe. 

For å bevisstgjere folk om sin eigen beredskap i krisesituasjonar har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) laga ei sjekkliste som alle bør gjere seg kjende med og ha tilgjengeleg i eigen heim.

Denne sjekklista kan du finne her: Eigenberedskap - Volda kommune (PDF, 11 MB)

Denne kampanja fokuserer på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom til dømes straumen blir borte i fleire dagar, dersom mobilnettet sluttar å verke, dersom vatnet blir stengt eller det blir vanskeleg å få tak i enkelte nødvendige varer.

I tillegg kan du finne konkrete råd og døme på korleis du kan klare deg sjølv i heimen i minimum tre dagar dersom det skulle oppstå uønskte hendingar.

Nyttige lenker