Koronavaksine

Koronavaksine

 

Det blir koronavaksinering på Helsestasjonen i mai og juni. 

Timebestilling på telefon nr 70 05 88 20 eller 90 75 82 41

  • Onsdag 24.05.23 frå klokka 10.00-12.00
  • Onsdag 21.06.23 frå klokka 10.00-12.00

Hornindal legesenter vaksinerer også. Telefon 57 87 98 70.

Koronavaksine er gratis.

Nye vaksineråd frå FHI 17.03.23

FHI, melder i informasjonsbrev nr 56, 17.03.23 om nye råd for vaksinering mot koronavirus.

Ny oppfriskningsdose vert anbefalt til aldersgruppa 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar

Regjeringa har bestemt å følge Folkehelseinstituttet sine råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personar som er 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar.

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

  • Ny oppfriskningsdose 5 er anbefalt til personar 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar.
  • Ei ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidligare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for dei som har éin eller fleire underliggande risikofaktorar.
  • Det bør ha gått meir enn 6 månader sidan siste dose.
  • Vaksineringa bør bli gjennomført i løpet av april.

 

Sjølv om vinterens covid-19-bølge no ser ut til å vere over, er den vidare smitteutviklinga utover våren og sommaren usikker. Det er førebels ikkje teikn til ein tydeleg sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynleg at det vil komme ei ny bølge i løpet av dei nærmaste månadane.

Les meir om koronavaksine her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/