Koronavaksine

 

Vi oppmodar dei som er i risikogruppene om å ta både influensavaksine og oppfrisikngsdose med koronavaksine. 

  • Personar over 65 år
  • Dei som er i risikogruppe mellom 18-64 år

Koronavaksine er gratis.

Regjeringa opnar for oppfriskingsdose til personar i aldersgruppa 18- 64 år utan underliggande sjukdomar.

  • Ikkje ei anbefaling, men eit tilbod.
  • Risiko for alvorleg sjukdom er lav i denne aldersgruppa.
  • Begransa nytte av ei 4. dose.
  • Mest aktuell for dei eldste i aldersgruppa
  • FHI seier at det per no ikkje er aktuelt å innlemme helsepersonell i målgruppa for anbefalt ny vaksinedose.

Horningdal legesenter vaksinerer. Telefon 57 87 98 70.

Føresette til barn som skal ta vaksina kan kontakte helsestasjonen 70 05 88 20 eller legesenteret 70 05 89 00 for avtale.

 

FHI informerer kommunane om at Pfizer har kome med ei oppdatert vaksine som skal vere betre tilpassa dei ulike variantane av covid-viruset, blant anna omikron. Denne vaksina skal brukast som oppfriskingsdose (3. og 4. dose) og ikkje som ein del av grunnvaksinasjonen.

  • Oppfriskingsdosa bør gis med eit intervall på 4 månader sidan siste vaksinedose.
  • Dersom ein har fått bekrefta covid-19 kan ein vente 3-4 månader før ei ny oppfriskingsdose. Personer som ønsker oppfrisknings dose tidligare, kan få det under føresetnad om at det har gått minimum 3 veker etter tilfriskning.

 

Du bestiller time for koronavaksine helsestasjonen 70 05 88 20

Koronavaksinering på helsestasjonen desse dagane mellom klokka 9.30 og 15:

Onsdag 11. januar 
Onsdag 25. januar 
Onsdag 8. februar 
Onsdag 22. februar 

Informasjon om vaksinering på ulike språk

Les meir om koronavaksine her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/