Informasjon om legetenester

 

For å få legehjelp i Volda, ringer du

  • Volda legesenter på tlf. 70 05 89 00 Adresse: Stormyra 6, 6100 Volda
  • Hornindal helsesenter (legesenter) på tlf. 57 87 98 70 Adresse: Grøddesvegen, 6763 Hornindal
  • Øyra legesenter - separat legesenter for personar med luftvegssymptom Adresse Porsemyrvegen 43.
  • Legevakt på tlf.116 117 - kvardagar kl 16.00-22.00 - helg kl 08.00-22.00. 
  • Oppmøtestad: Vert vurdert ved kvart tilfelle. Volda eller Ørsta legesenter for dei utan luftvegssymptom, Øyra legesenter for dei med luftvegssymptom, eller heimbesøk.
  • Nattlegevakt på tlf.116 117. Stad: Myrvåg eller heimbesøk. Adresse: Dragsundvegen 11, 6080 Gurskøy
  • Nasjonal koronatelefon 815 55 015 
  • Rådgjeving i smittevernspørsmål: Lege Bent Ingebrigtsen, e-post: bent@ingebrigtsen.me. Tilgjengeleg på dagtid ved Hornindal legekontor, tlf 57 87 98 70 

Ein kan kome i kontakt med fastlege via helsenorge.no.

NB! Ingen kan møte opp utan avtale.

Separat legekontor for personar med luftvegssymptom

Det er oppretta eit eige separat legekontor slik at det skal vere trygt å gå til lege for dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn.

Paviljong-bygget ved Øyra skule er tatt i bruk for dei som treng legetilsyn og har luftvegssymptom. Adressa er Porsemyrvegen 43, 6103 Volda. Du må gjere avtale før du kjem.  Dette gjeld inntil vidare.

Klikk for stort bilete 

Alle bør passe på å hindre smitteespreiing

For å unngå smittespreiing oppmodar ein om å halde fram med smitteverntiltaka og holde minst 1 meter avstand til andre enne husstanden sin.

Det betyr unngå nærkontakt med andre enn nærmaste familie. Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak. Når du leverer barna i barnehage eller på skulen unngå nærkontakt med andre føresette og følg retningslinene som er gitt for levering og henting.


Indikasjon for testing av covid-19

Det er opna for å teste alle som kjenner på symptom som forkjøling, feber og luftvegsinfeksjon. Dette er gjort for å sikre at gjenopninga av samfunnet skjer på ein forsvarleg måte.  

Hovedprioriteringa ved testing er å identifisere koronatilfelle der det er risiko for smittespreiing.


I Volda kommune vil testing vere slik:
1: Av lege, etter avtale på telefon. 
2. På sjukeheimen, på rommet til bebuaren.
3.-4. På teststasjon i gjennomkøyringstelt på parkeringsplass, etter nærmare avtale med lege og heimesjukepleien.

Heimekarantene for spesielle grupper eller karantene for alle?

Informasjon om karantene og isolasjon frå fhi.no

Råd til personar som er i heimekarantene og isolasjon

Vi følger nasjonale tilrådingar (helsenorge.no.