Informasjon om legetenester

 

For å få legehjelp i Volda, ringer du

 • Volda legesenter på tlf. 70 05 89 00 Adresse: Stormyra 6, 6100 Volda
 • Hornindal helsesenter (legesenter) på tlf. 57 87 98 70 Adresse: Grøddesvegen, 6763 Hornindal
 • Teststasjonen: Langemyra 3, Hovdebygda.
 • Legevakt på tlf.116 117 - kvardagar kl 16.00-22.00 - helg kl 08.00-22.00. 
 • Nattlegevakt på tlf.116 117. 
 • Nasjonal koronatelefon 815 55 015 
 • Rådgjeving i smittevernspørsmå og kommuneoverlege: Lege Bent Ingebrigtsen, e-post: bent@ingebrigtsen.me. Tilgjengeleg på dagtid ved Hornindal legekontor, tlf 57 87 98 70 

Du kan kome i kontakt med fastlege via helsenorge.no.

NB! Ingen kan møte opp på teststasjonen utan avtale.

Testing av covid-19

 • Telefon for Volda og Ørsta teststasjon: tlf. 700 58 960
 • Telefonen er open kvardagar kl 09.00-12.00 (sommartid f.o.m. 28.06.21)
 • Testing på teststasjonen foregår i tidrommet 09.00-11.00
 • Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 (Det er kun dei fire neste dagane som vil visast til ei kvar tid.)
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune. Alle må ha avtale for å få tatt testen.


I Volda kommune vil testing vere slik:

 • Av lege, etter avtale på telefon. 
 • På sjukeheimen, på rommet til bebuaren.
 • På teststasjon i gjennomkøyringsgarasje, etter nærmare avtale med lege og heimesjukepleien. 

Sjekk prøvesvaret ved testing av covid-19 på nett

Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 

https://www.helsenorge.no/provesvar/

Alle bør passe på å hindre smitteespreiing

For å unngå smittespreiing oppmodar ein om å halde fram med smitteverntiltaka..

Nærkontakter og isolering

Informasjon om karantene og isolasjon frå fhi.no

Testing for nærkontakter

Vi følger nasjonale tilrådingar (helsenorge.no.