Informasjon om legetenester

 

For å få legehjelp i Volda, ringer du

 • Volda legesenter på tlf. 70 05 89 00 Adresse: Stormyra 6, 6100 Volda
 • Hornindal helsesenter (legesenter) på tlf. 57 87 98 70 Adresse: Grøddesvegen, 6763 Hornindal
 • Teststasjonen: Langemyra 3, Hovdebygda.
 • Legevakt på tlf.116 117 - kvardagar kl 16.00-22.00 - helg kl 08.00-22.00. 
 • Nattlegevakt på tlf.116 117. Stad: Myrvåg eller heimbesøk. Adresse: Dragsundvegen 11, 6080 Gurskøy
 • Nasjonal koronatelefon 815 55 015 
 • Rådgjeving i smittevernspørsmål: Lege Bent Ingebrigtsen, e-post: bent@ingebrigtsen.me. Tilgjengeleg på dagtid ved Hornindal legekontor, tlf 57 87 98 70 

Du kan kome i kontakt med fastlege via helsenorge.no.

NB! Ingen kan møte opp utan avtale.

Testing av covid-19

 • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
 • Opningstid: kvardagar kl 09.00-14.00
 • Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 (Det er kun dei fire neste dagane som vil visast til ei kvar tid.)
 • Testinga vil ei periode f.o.m. 30.11.20 vere kl 09.15-11.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

Klikk for stort bileteDet er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune. Alle må ha avtale for å få tatt testen.


I Volda kommune vil testing vere slik:

 • Av lege, etter avtale på telefon. 
 • På sjukeheimen, på rommet til bebuaren.
 • På teststasjon i gjennomkøyringsgarasje, etter nærmare avtale med lege og heimesjukepleien. 

Sjekk prøvesvaret ved testing av covid-19 på nett

Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 

https://www.helsenorge.no/provesvar/
 

Separat legekontor for personar med luftvegssymptom

Det er oppretta eit eige separat legekontor slik at det skal vere trygt å gå til lege for dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn.

Paviljong-bygget ved Øyra skule er tatt i bruk for dei som treng legetilsyn og har luftvegssymptom. Adressa er Porsemyrvegen 43, 6103 Volda. Du må gjere avtale før du kjem. Dette gjeld inntil vidare.

Alle bør passe på å hindre smitteespreiing

For å unngå smittespreiing oppmodar ein om å halde fram med smitteverntiltaka og holde minst 1 meter avstand til andre enn husstanden sin.

Det betyr unngå nærkontakt med andre enn nærmaste familie. Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak. Når du leverer barna i barnehage eller på skulen unngå nærkontakt med andre føresette og følg retningslinene som er gitt for levering og henting.

Heimekarantene for spesielle grupper eller karantene for alle?

Informasjon om karantene og isolasjon frå fhi.no

Råd til personar som er i heimekarantene og isolasjon

Vi følger nasjonale tilrådingar (helsenorge.no.