Informasjon om legetenester

 

For å få legehjelp i Volda, ringer du

 • Volda legesenter på tlf. 70 05 89 00 Adresse: Stormyra 6, 6100 Volda
 • Hornindal helsesenter (legesenter) på tlf. 57 87 98 70 Adresse: Grøddesvegen, 6763 Hornindal
 • Teststasjonen: Langemyra 3, Hovdebygda.
 • Legevakt på tlf.116 117 - kvardagar kl 16.00-22.00 - helg kl 08.00-22.00. 
 • Nattlegevakt på tlf.116 117. 
 • Nasjonal koronatelefon 815 55 015 
 • Rådgjeving i smittevernspørsmål: Lege Bent Ingebrigtsen, e-post: bent@ingebrigtsen.me. Tilgjengeleg på dagtid ved Hornindal legekontor, tlf 57 87 98 70 

Du kan kome i kontakt med fastlege via helsenorge.no.

NB! Ingen kan møte opp utan avtale.

Testing av covid-19

 • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
 • Telefonen er open kvardagar kl 09.00-12.00 (sommartid f.o.m. 28.06.21)
 • Testing foregår i tidrommet 09.00-11.00
 • Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 (Det er kun dei fire neste dagane som vil visast til ei kvar tid.)
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

Klikk for stort bileteDet er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune. Alle må ha avtale for å få tatt testen.


I Volda kommune vil testing vere slik:

 • Av lege, etter avtale på telefon. 
 • På sjukeheimen, på rommet til bebuaren.
 • På teststasjon i gjennomkøyringsgarasje, etter nærmare avtale med lege og heimesjukepleien. 

Sjekk prøvesvaret ved testing av covid-19 på nett

Dersom du har blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet av prøvene her: 

https://www.helsenorge.no/provesvar/

Alle bør passe på å hindre smitteespreiing

For å unngå smittespreiing oppmodar ein om å halde fram med smitteverntiltaka..

Det betyr unngå nærkontakt med andre enn husstanden. Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak. Når du leverer barna i barnehage eller på skulen unngå nærkontakt med andre føresette og følg retningslinene som er gitt for levering og henting.

Heimekarantene for spesielle grupper eller karantene for alle?

Informasjon om karantene og isolasjon frå fhi.no

Råd til personar som er i heimekarantene og isolasjon

Vi følger nasjonale tilrådingar (helsenorge.no.